Service

Samen met u maken wij goede afspraken welke werkzaamheden u aan ons wilt uitbesteden. Wij kunnen alles van A tot Z voor u regelen, maar u kunt er ook voor kiezen de administratie zelf te doen via de cloud (SnelStart of Exact Online) en door ons alleen de controle te laten uitvoeren, de jaarrekening op te laten stellen en de belastingaangiften te verzorgen. Ook geautomatiseerde verwerking van boekingsstukken en bankmutaties is uiteraard mogelijk. Onze werkzaamheden worden op inzichtelijke wijze gefactureerd tegen een redelijk tarief. Wij kunnen ook een vaste prijsafspraak maken middels een abonnement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Persoonlijke service en klantbelang staan bij ons in ieder geval altijd voorop. En wat misschien wel heel belangrijk is: wij zijn altijd bereikbaar en u hoeft bij ons geen dagen of weken te wachten op een antwoord als u eens een vraag heeft. Heeft u een (financieel) probleem? Wij lossen het voor u op.

Deskundig

Natuurlijk wilt u zelf graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat, maar ook de belastingdienst, de bank en andere instanties vragen u regelmatig up to date gegevens aan te leveren. Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor kan alle gewenste rapportages voor u verzorgen. Afhankelijk van uw behoefte verstrekken wij maand- of kwartaalrapportages en/of liquiditeitsprognoses, zodat u ook lopende het boekjaar op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Ook voor een deskundig fiscaal of financieel advies bent u bij ons aan het juiste adres. U bent van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. De koffie staat klaar!

Lid NOAB

Het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), een vereniging van gecertificeerde administratiekantoren, staat garant voor het leveren van kwaliteit. NOAB-kantoren zijn namelijk verplicht zich permanent te scholen, zodat actualiteit van kennis altijd gewaarborgd is. Dat stelt ons in staat snel in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en u altijd van actuele adviezen te voorzien. Voor advisering buiten onze competentie kunnen wij altijd terugvallen op de specialisten van de NOAB-adviesgroep of ons eigen netwerk. Daarin zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, van advocaten en notarissen tot fiscalisten. Zie voor meer informatie het tabblad NOAB en bekijk de animatie en de filmpjes van enkele ondernemers die vertellen waarom zij voor een NOAB-kantoor hebben gekozen.

Administratiekantoor Hoofddorp

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor is een NOAB-gecertificeerd administratiekantoor gevestigd in Hoofddorp. Het kantoor telt 5 medewerkers. Dat betekent dat u altijd geholpen kunt worden omdat voor iedere discipline meerdere mensen beschikbaar zijn.

Hieronder stellen wij de medewerkers graag aan u voor:

Richard Smit
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: smit@smitdeleeuw.nl M: 06-37455576

Michelle Smit-de Leeuw
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: jaarrekeningen, omzetbelasting, ICP-listing, vennootschapsbelasting, advisering

E: leeuw@smitdeleeuw.nl M: 06-12770475

Marco Hageman
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: hageman@smitdeleeuw.nl M: 06-15414201

Pim Schagen
Functie: Assistent-accountant
Specialiteit:  jaarrekeningen, administraties, aangifte omzetbelasting

E: schagen@smitdeleeuw.nl

Laura de Booy
Functie: aangiftemedewerker, salarisadministrateur
Specialiteit: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, salarisadministratie, loonheffing en omzetbelasting

E: booy@smitdeleeuw.nl

 

 

Diensten

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor in Hoofddorp biedt u een volledig pakket voor o.a. de volgende ondernemingsvormen:

 • Eenmanszaak

 • Vennootschap onder firma

 • Besloten vennootschap

 • Stichting en vereniging

Wij voorzien u van betrouwbare en transparante financiële informatie omtrent uw onderneming. Maar wij weten als geen ander dat het niet alleen maar om de cijfers draait. Inzicht in en betrokkenheid bij uw organisatie, de markt waarin u opereert en ook uw persoonlijke situatie, stellen ons in staat u op een breder terrein van dienst te zijn. Met onze kennis en ervaring loodsen wij de ondernemer zowel zakelijk als privé door het woud van regels, wetten en instanties.

Ook als particulier kunt u bij ons terecht voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

 

 

Financiële administratie

 • Uw administratie verzorgd van A tot Z (ook in de cloud)

 • Controle van door u zelf bijgehouden administraties

 • Periodieke rapportages

 • Jaarrekening incl. eventuele consolidatie

 • Publicatiestukken Kamer van Koophandel

 • Facturering inclusief debiteurenbeheer, incasso en betalingsverkeer

 • Ondersteuning administratieve automatisering


Personeelszaken

 • Salarisadministratie

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Pensioenberekeningen via onze externe actuaris

 • Verzuimadministratie

 • Alle overige personeelszaken

Belastingaangiften

 • Inkomstenbelasting (ook voor particulieren)

 • Vennootschapsbelasting

 • Omzetbelasting

 • Loonheffing

 • Dividendbelasting

 • Schenk- en erfbelasting

 • Aanvraag voorlopige teruggaaf


Overige werkzaamheden

 • Fiscale advisering

 • Advisering rechtsvormkeuze

 • Beroep- en bezwaarschriften

 • Begeleiding belastingcontrole

 • Startersbegeleiding

 • Begeleiding kredietaanvragen

 • Invullen CBS statistieken

Alternatieve fiscale dekking: sleutelen aan VPB-tarief?

9 april 2024 | Door redactie FiscaalRendement

Het kabinet heeft alternatieve maatregelen aangedragen die als financiële dekking kunnen dienen om een aantal fiscale ingrepen van de Tweede Kamer terug te draaien. De dekking kan onder meer komen van het verlagen van de mkb-winstvrijstelling of van het sleutelen aan de tarieven in de vennootschapsbelasting (VPB). De keuze is echter aan het parlement.

Tijdens de behandeling van de fiscale plannen voor 2024 heeft de Tweede Kamer de begroting vorig jaar in één avond nog voor miljarden verbouwd. In de zoektocht naar financiële dekking voor plannen van partijen zijn onder meer de (top)tarieven in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting nog met 2 procentpunten opgehoogd. Ook is er per 2025 een streep gezet door het fiscale voordeel op de inkoop van eigen aandelen door beursgenoteerde ondernemingen en wordt de zogeheten 30%-regeling voor buitenlandse werknemers geleidelijk versoberd. 

Zorgen over ondernemingsklimaat

Het kabinet stond destijds al niet te trappelen bij deze ingrepen. En aan die houding is niets veranderd, blijkt uit een brief die demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën naar de Eerste Kamer heeft gestuurd. De bewindsman wijst erop dat de ingrepen hebben geleid tot een hoop gemor uit het bedrijfsleven, en dat diverse grote ondernemingen ook hun zorgen hebben geuit over het afglijden van het Nederlandse ondernemingsklimaat. Een maatregel als het afschaffen van het fiscale voordeel op de inkoop van eigen aandelen raakt volgens Van Rij direct aan het vestigingsklimaat. In omringende landen als België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk blijven dergelijke voordelen namelijk wel gewoon bestaan.
Ook het extra ophogen van het algemene tarief in box 3 naar 36% en het toptarief in box 2 naar 33% heeft volgens Van Rij vooral een verstorend effect. De staatssecretaris vermoedt dat het hogere box 3-tarief zal leiden tot meer kapitaalstortingen in bv's, waardoor het niet meer meetelt als vermogen voor box 3. Daarnaast komt het maximale gecombineerde tarief van box 2 en de VPB nu uit op 50,29%, wat hoger is dan het maximale tarief voor werknemers (49,5%) en zzp'ers (44,8%).

Miljoenen euro's gezocht 

Al met al ontstaat nu de opmerkelijke situatie dat het demissionaire kabinet alternatieven aandraagt voor beleid dat door de Tweede Kamer is ingezet. In totaal gaat het om vijf maatregelen, waarbij deze structurele bedragen moeten worden gedekt:

 1. Versobering 30% regeling: € 194 miljoen
 2. Afschaffing faciliteit inkoop eigen aandelen: € 814 miljoen
 3. Verhoging bankenbelasting: € 150 miljoen
 4. Verhoging box 2-tarief: € 220 miljoen
 5. Verhoging box 3-tarief: € 342 miljoen

Het kabinet heeft voor drie van die ingrepen alternatieve dekkingsvoorstellen opgesteld (zie de volgende alinea's). Voor de 30%-regeling is het wachten op de evaluatie van de regeling en bij de bankenbelasting zijn er niet zomaar alternatieven voorhanden. Wel benadrukt het kabinet dat ook voor deze alternatieven 'het democratische proces' moet worden doorlopen. Ofwel: de Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten keuzes maken en vervolgens ook weer instemmen met eventuele nieuwe ingrepen. Daarmee is dus niet gezegd dat de alternatieven uiteindelijk ook (in deze vorm) worden ingevoerd. Verder zijn de ingrepen ook nog afhankelijk van wat er in de zogeheten Voorjaarsnota staat, want daarin kan het kabinet het lopende beleid ook nog bijsturen. Deze nota staat vooralsnog voor april op de planning.

Alternatieven afschaffen inkoopfaciliteit eigen aandelen

Als mogelijke dekking voor de € 814 miljoen die het overeind houden van de inkoopfaciliteit kost, noemt het kabinet vier opties:

 1. Afschaffen of versoberen van BTW-regelingen die negatieve evaluatie hebben gekregen. Dat levert structureel € 814 miljoen op.
 2. Verhogen van de hoge Aof-premie met 0,38 procentpunt (nu 7,54%). De Aof-premie betalen werkgevers voor het arbeidsongeschiktheidsfonds. Deze verhoging brengt structureel € 868 miljoen op.
 3. Aanpassingen in de eerste schijf van de VPB. Het lage tarief ophogen van 19% naar 20,5% brengt € 828 miljoen in het laatje. Het verlagen van de schijfgrens voor het lage tarief van de huidige € 200.000 naar € 125.000 zou € 853 miljoen opleveren.
 4. Verhogen van het hoge tarief in de VPB. Het opschroeven van het huidige VPB-toptarief van 25,8% naar 26,6% heeft een verwachte opbrengst van structureel € 894 miljoen.

Bij de genoemde BTW-regeling gaat het om productcategorieën waarvoor nu een verlaagd BTW-tarief geldt. Bij de evaluatie van vorig jaar zijn die regelingen niet goed door de test gekomen.

Alternatieven voor hogere tarieven box 2 en box 3

Om de extra verhoging van het toptarief in box 2 van 31% naar 33% terug te draaien, moet er dus € 220 miljoen gevonden worden. Daarvoor ziet het kabinet deze opties:

 1. Verlaging van de mkb-winstvrijstelling naar 11,1%, wat € 224 miljoen zou opbrengen. Daarbij rekent het kabinet in de brief overigens met het oorspronkelijk voorgestelde percentage van 12,7% voor 2024, want de Tweede Kamer heeft vorig jaar juist ook besloten om de versobering te beperken tot 13,31%.
 2. Verhoging van het lage tarief in box 2 van 24,5% naar 26,5%. Dat zou structureel € 222 miljoen opleveren. Met een hoog tarief van 31% blijft het verschil volgens het kabinet groot genoeg om dividenduitkeringen te stimuleren.

Voor het verlagen van het algemene tarief in box 3 van 36% naar 34% is € 342 miljoen nodig. Ook daarvoor ziet het kabinet verschillende mogelijkheden:

 1. Verhoging van het eigenwoningforfait met 0,05 procentpunt. Dat levert de schatkist structureel € 465 miljoen op.
 2. Verhoging van alle tarieven in de schenk- en erfbelasting met 1,9 procentpunt. Dat zou € 352 miljoen opbrengen.
 3. Verlaging van het heffingsvrij vermogen in box 3 (nu € 58.026) waardoor belastingplichtigen dus eerder moeten gaan afrekenen in box 3. Deze verlaging zou structureel € 342 miljoen in het laatje brengen, maar het is enigszins onduidelijk om welke verlaging van het heffingsvrij vermogen het dan gaat. Want het kabinet noemt in de brief in de tekst een verlaging naar € 46.455, maar in de tabel wordt een bedrag van € 42.193 genoemd.

Onderneming uitgelicht: Stichting Maatvast Haarlemmermeer

In ‘Onderneming uitgelicht’ laten wij ondernemers aan het woord over hun uitdagingen en passie voor het vak. Deze keer spraken we met de directeur van Stichting Maatvast Haarlemmermeer, Maarten Askamp, over hun maatschappelijke rol, ondernemen en de samenwerking met hun NOAB-kantoor Smit & de Leeuw.

“In 2013 is Stichting Maatvast opgericht, het is dus een vrij jonge stichting. De naam spreekt eigenlijk voor zich, het staat voor Maatschappelijk Vastgoed. We beheren en exploiteren het gemeentelijk vastgoed van Gemeente Haarlemmermeer. Denk hierbij aan dorpshuizen, jongerencentra, buurthuizen en sociaal culturele centra. Daarnaast vervullen we ook een maatschappelijke rol in de gemeente. Gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 27 dorpen en kernen. Inmiddels hebben we eigenlijk in elk dorp of kern wel een locatie met ons vastgoed. We zien het echt als onze missie om de sociale cohesie van de samenleving in deze gemeente te versterken".

Maarten legt uit dat ze dit allemaal niet alleen doen. In vijf jaar tijd is het aantal vrijwilligers gegroeid van 120 naar 330. “Wij kunnen niet zonder hen. En dat willen we ook niet! Als je verbinding met de samenleving wilt hebben dan zijn vrijwilligers daar een hele belangrijke schakel in. Ons thema is echt verbinding”, aldus Maarten.

Het verschil

Een half jaar na de oprichting van de stichting is Maarten aangetreden als directeur. De administratie van de stichting was toen ondergebracht bij een groot landelijk administratiekantoor maar dit beviel hem niet goed. “Zij zagen ons vooral als factuuradres en wat minder als ‘wat kunnen we voor u betekenen’. Ze waren heel technisch, maar wij waren meer op zoek naar een lokaal kantoor dat de omgeving beter kende. Zodoende zijn we bij Smit & de Leeuw uitgekomen”. Maarten vertelt dat hij hun persoonlijke benadering en de kennis die zij hebben van Gemeente Haarlemmermeer het belangrijkste vindt. “We hebben een vrij uitgebreide pioniersfase achter de rug en er moest heel veel opgezet, ontdekt en uitgezocht worden. Hoe zit het met de belastingen? Hoe zit het met de loonadministratie? Dit weten zij als geen ander en daarnaast helpen ze ons heel persoonlijk. Zij komen op bezoek bij onze locaties, weten waar we zitten en wat daar gebeurt. Ze lezen berichten over ons in de lokale krant en komen een kijkje nemen wanneer er een nieuwe locatie wordt geopend. Daarin zijn zij heel betrokken en dat waardeer ik heel erg. Bij Smit & de Leeuw ben je écht een nog een klant in plaats van een factuuradres.

Een pré

Op de vraag of Maarten bekend was met het NOAB-keurmerk voordat hij zich aansloot bij Smit & de Leeuw antwoordt hij eerlijk dat hij dat niet zo was. “Nee, vooraf was ik niet bekend met het NOABkeurmerk maar daar ben ik nu wel heel blij mee. Als je je verdiept in een nieuw administratiekantoor is het prettig als zo’n keurmerk eraan hangt. En als je vervolgens verdiept in het keurmerk geeft dat zeker bepaalde zekerheden. Zo’n certificaat is niet zomaar een certificaat. Dat is wel echt een pré, ik zie daar nu absoluut de voordelen van in. Ik zou er in een nieuwe situatie dan ook zeker op letten.”

De toekomst van Stichting Maatvast

Stichting Maatvast is in de vijf jaar dat het nu bestaat al erg gegroeid, maar dat wil niet zeggen dat zij al klaar zijn. Maarten vertelt dat zij nog verder willen groeien. “Groeien in kwaliteit, groeien in vierkante meters maar zeker ook groeien in wat we kunnen betekenen voor de samenleving”. Hun NOABkantoor Smit & de Leeuw kan hen daar gelukkig goed bij helpen. “Zij kennen de stichting, de samenleving en onze plannen. Hierdoor weten ze dus precies welke financiële risico’s we moeten uitsluiten of juist moeten aangaan. Daar denken ze heel erg goed in mee. Zij kennen bij wijze van spreken alle regels van de begroting. Zoals bij de managementrapportages, daar zit een uitgebreide toelichting bij. Inclusief waarschuwingen en aanbevelingen daar waar nodig. Wat dat betreft kunnen ze ons heel goed adviseren en hebben ze veel kennis”. 

Focus op je specialisme

Als tips voor andere ondernemers noemt Maarten: “Schoenmaker blijf bij je leest! Stop de energie in daar waar je goed in bent, als in waarom je de onderneming bent gestart. Financiële administratie is een vak apart en als je dat erbij gaat doen gaat het mis. Dan moet je je aandacht gaan verdelen. Als je je administratie betrouwbaar wegzet bij een goed administratiekantoor, hoef je daar niet meer naar om te kijken”. Wel voegt Maarten daaraan toe dat je er natuurlijk wel alert op moet zijn of het allemaal betrouwbaar wordt weggezet. “Inmiddels hebben wij zo’n goede relatie met ons NOAB-kantoor dat ik me over de administratie helemaal niet meer druk hoeft te maken. Nu kan ik mij focussen op mijn specialisme, het besturen van onze maatschappelijke stichting. En dat is toch wat ik het allerliefste doe!” 

NOAB

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. 

NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten - en dat aantal groeit nog steeds. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

Daarnaast geldt het NOAB-kwaliteitskeurmerk al jaren als de norm in de branche. Het NOAB-lidmaatschap wordt pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken. (bron: noab.nl)

Klik hieronder op het animatiefilmpje voor een heldere uitleg wat een NOAB-kantoor voor u kan betekenen of op één van de andere filmpjes van ondernemers die uitleggen waarom zij bewust voor een administratiekantoor met een NOAB-keurmerk hebben gekozen.