Service

Samen met u maken wij goede afspraken welke werkzaamheden u aan ons wilt uitbesteden. Wij kunnen alles van A tot Z voor u regelen, maar u kunt er ook voor kiezen de administratie zelf te doen via de cloud (SnelStart of Exact Online) en door ons alleen de controle te laten uitvoeren, de jaarrekening op te laten stellen en de belastingaangiften te verzorgen. Ook geautomatiseerde verwerking van boekingsstukken en bankmutaties is uiteraard mogelijk. Onze werkzaamheden worden op inzichtelijke wijze gefactureerd tegen een redelijk tarief. Wij kunnen ook een vaste prijsafspraak maken middels een abonnement, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Persoonlijke service en klantbelang staan bij ons in ieder geval altijd voorop. En wat misschien wel heel belangrijk is: wij zijn altijd bereikbaar en u hoeft bij ons geen dagen of weken te wachten op een antwoord als u eens een vraag heeft. Heeft u een (financieel) probleem? Wij lossen het voor u op.

Deskundig

Natuurlijk wilt u zelf graag weten hoe uw bedrijf ervoor staat, maar ook de belastingdienst, de bank en andere instanties vragen u regelmatig up to date gegevens aan te leveren. Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor kan alle gewenste rapportages voor u verzorgen. Afhankelijk van uw behoefte verstrekken wij maand- of kwartaalrapportages en/of liquiditeitsprognoses, zodat u ook lopende het boekjaar op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen uw onderneming. Ook voor een deskundig fiscaal of financieel advies bent u bij ons aan het juiste adres. U bent van harte welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. De koffie staat klaar!

Lid NOAB

Het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), een vereniging van gecertificeerde administratiekantoren, staat garant voor het leveren van kwaliteit. NOAB-kantoren zijn namelijk verplicht zich permanent te scholen, zodat actualiteit van kennis altijd gewaarborgd is. Dat stelt ons in staat snel in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving en u altijd van actuele adviezen te voorzien. Voor advisering buiten onze competentie kunnen wij altijd terugvallen op de specialisten van de NOAB-adviesgroep of ons eigen netwerk. Daarin zijn diverse disciplines vertegenwoordigd, van advocaten en notarissen tot fiscalisten. Zie voor meer informatie het tabblad NOAB en bekijk de animatie en de filmpjes van enkele ondernemers die vertellen waarom zij voor een NOAB-kantoor hebben gekozen.

Administratiekantoor Hoofddorp

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor is een NOAB-gecertificeerd administratiekantoor gevestigd in Hoofddorp. Het kantoor telt 5 medewerkers. Dat betekent dat u altijd geholpen kunt worden omdat voor iedere discipline meerdere mensen beschikbaar zijn.

Hieronder stellen wij de medewerkers graag aan u voor:

Richard Smit
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: smit@smitdeleeuw.nl M: 06-37455576

Michelle Smit-de Leeuw
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: jaarrekeningen, omzetbelasting, ICP-listing, vennootschapsbelasting, advisering

E: leeuw@smitdeleeuw.nl M: 06-12770475

Marco Hageman
Functie: Directeur/eigenaar
Specialiteit: fiscaal advies, jaarrekeningen, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting

E: hageman@smitdeleeuw.nl M: 06-15414201

Pim Schagen
Functie: Assistent-accountant
Specialiteit:  jaarrekeningen, administraties, aangifte omzetbelasting

E: schagen@smitdeleeuw.nl

Laura de Booy
Functie: aangiftemedewerker, salarisadministrateur
Specialiteit: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, salarisadministratie, loonheffing en omzetbelasting

E: booy@smitdeleeuw.nl

 

 

Diensten

Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor in Hoofddorp biedt u een volledig pakket voor o.a. de volgende ondernemingsvormen:

 • Eenmanszaak

 • Vennootschap onder firma

 • Besloten vennootschap

 • Stichting en vereniging

Wij voorzien u van betrouwbare en transparante financiële informatie omtrent uw onderneming. Maar wij weten als geen ander dat het niet alleen maar om de cijfers draait. Inzicht in en betrokkenheid bij uw organisatie, de markt waarin u opereert en ook uw persoonlijke situatie, stellen ons in staat u op een breder terrein van dienst te zijn. Met onze kennis en ervaring loodsen wij de ondernemer zowel zakelijk als privé door het woud van regels, wetten en instanties.

Ook als particulier kunt u bij ons terecht voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

 

 

Financiële administratie

 • Uw administratie verzorgd van A tot Z (ook in de cloud)

 • Controle van door u zelf bijgehouden administraties

 • Periodieke rapportages

 • Jaarrekening incl. eventuele consolidatie

 • Publicatiestukken Kamer van Koophandel

 • Facturering inclusief debiteurenbeheer, incasso en betalingsverkeer

 • Ondersteuning administratieve automatisering


Personeelszaken

 • Salarisadministratie

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Pensioenberekeningen via onze externe actuaris

 • Verzuimadministratie

 • Alle overige personeelszaken

Belastingaangiften

 • Inkomstenbelasting (ook voor particulieren)

 • Vennootschapsbelasting

 • Omzetbelasting

 • Loonheffing

 • Dividendbelasting

 • Schenk- en erfbelasting

 • Aanvraag voorlopige teruggaaf


Overige werkzaamheden

 • Fiscale advisering

 • Advisering rechtsvormkeuze

 • Beroep- en bezwaarschriften

 • Begeleiding belastingcontrole

 • Startersbegeleiding

 • Begeleiding kredietaanvragen

 • Invullen CBS statistieken

De fiscale regels voor kosten van sponsoring en reclame

15 mei 2024 Door redactie FiscaalRendement

Sponsoring en reclame zijn natuurlijk bedoeld om de naamsbekendheid van uw onderneming te vergroten. In principe gaat het hier dan ook om zakelijke kosten, die aftrekbaar zijn van de winst. Maar als aan het sponsoren een privétintje kleeft kan de Belastingdienst wel eens moeilijk gaan doen. Dan zit u als IB-ondernemer of dga toch wel minder comfortabel op de tribune.


 

 

 

Als ondernemer heeft u misschien wel eens de vraag gekregen of u een persoon, vereniging of evenement wilt sponsoren. Besluit u daartoe dan zal de Belastingdienst kritisch meekijken.

Doet u aan sponsoring in ruil voor publiciteit? Dan is er sprake van sponsoring waarmee een reëel zakelijk belang gemoeid is, en zijn de kosten voor uw onderneming fiscaal aftrekbaar in de IB. Is dit reële zakelijke belang er niet, dan zijn de kosten ook niet aftrekbaar. Het zakelijke belang kan zich uiten in bijvoorbeeld een vermelding op de website van de club of als er een reclamebord van u langs het veld staat. Deze publiciteit is aan te merken als reclame, waardoor de sponsorkosten voor 100% aftrekbaar zijn.

Wat ook nog kan is dat niet alle kosten aftrekbaar zijn, soms is er een te groot verschil tussen het belang of nut voor de onderneming en de omvang van de kosten. Een deel van de kosten is dan niet aftrekbaar, dit komt onder andere voort uit het Cessna-arrest.

Het kan zijn dat voor de tegenprestaties een aftrekbeperking geldt

Het Cessna-arrest

Het ging in dit arrest om een oogarts die voor zijn IB-aangifte een vliegtuig (een Cessna) tot zijn bedrijfsvermogen rekende. Hij had alle met het vliegen gemaakte kosten ten laste van zijn winst gebracht. De Hoge Raad stelde dat in principe de kosten ten laste van de winst mochten worden gebracht. Maar dit is anders als de verhouding tussen de extra vliegkosten en het nut voor de onderneming zo scheef is dat geen redelijk denkend ondernemer de kosten zou hebben gemaakt. Een groot deel van de kosten mocht de oogarts dus niet aftrekken (HR, 9 maart 1983).

Aftrekbeperking in IB en VPB kan wel van toepassing zijn bij de kosten

Enige oplettendheid bij sponsoring en BTW is wel vereist. Het kan namelijk zijn dat voor de tegenprestaties een aftrekbeperking geldt of dat deze zelfs helemaal van aftrek uitgesloten zijn. Dan is de BTW-aftrek natuurlijk ook beperkt. Als u bijvoorbeeld een aantal VIP-plaatsen aanbiedt voor de finale van een tennistoernooi voor uw relaties dan zijn dit representatiekosten of relatiegeschenken waarvoor een aftrekbeperking geldt. Dan is slechts 80% van de uitgave aftrekbaar voor de IB en in de VPB is dat 73,5%.

 

Voor de BTW mag de waarde van de VIP-plaats per relatie niet meer dan € 227 (excl. BTW) zijn in het kader van het BUA. Bij een hoger bedrag vervalt het recht op vooraftrek. Als het om horeca-uitgaven gaat, en u neemt de hapjes en drankjes voor uw rekening, is de BTW in zijn geheel niet aftrekbaar.

Sponsoring van familie

In het geval van sponsoring van familieleden zal de scheidslijn tussen een zakelijk en persoonlijk belang ook niet altijd even duidelijk zijn. De fiscus wil de aftrek dan wel eens niet toestaan. Het argument daarbij is dat de uitgaven zijn gedaan om de persoonlijke behoeften van de ondernemer te bevredigen.

In de rechtspraak komt regelmatig de vraag aan de orde of sponsoring van familieleden zakelijk is. Een zeer bekende zaak is die van de vader die voor zijn zoon een plekje in de hoogste regionen van de autoracesport had bedacht. Daarom sponsorde hij hem onder meer door raceauto’s te huren. Deze kosten bracht hij in aftrek als kosten van sponsoring/reclame. Ook privé betaalde vader flinke bedragen om het racen mogelijk te maken.

Rechtbank Leeuwarden vond dat het hier om een hobby ging ondanks de gemaakte reclame voor de onderneming van vader. De aftrek was dus door de Belastingdienst terecht gecorrigeerd. Het persoonlijk belang had hier de overhand aldus de rechter.

Dividenduitkering aan dga

Gaat het om sponsorkosten die door een bv worden gemaakt, dan zijn deze kosten in principe ook aftrekbaar als ze zakelijk zijn. Maar als het gaat om kosten die door u als dga op grond van privé-overwegingen of belangen zijn gemaakt wordt het een ander verhaal.

Kosten of uitgaven die geen zakelijk belang dienen en puur in het belang van de dga zijn gemaakt, zijn niet aftrekbaar van de winst, maar worden gezien als dividenduitkering aan de dga. Het brutobedrag wordt dan als uitkering gezien, de bv moet (over het gebruteerde bedrag) 15% dividendbelasting afdragen. U zult als dga hier ook nog box 2-heffing over moeten betalen.

Veel verenigingen vallen voor hun hoofdactiviteiten onder een BTW-vrijstelling

BTW is volledig aftrekbaar

De BTW op sponsorkosten is ook volledig aftrekbaar. Het is dan wel van belang dat u een factuur ontvangt waarop de prestatie vermeld staat. De kans is echter groot dat u een factuur ontvangt zonder BTW. Veel (sport)verenigingen vallen voor hun hoofdactiviteiten echter onder een BTW-vrijstelling en brengen dus geen BTW in rekening.

Vrijstelling voor fondswervende activiteiten

Voor sommige van deze activiteiten geldt daarnaast nog een extra vrijstelling voor fondswervende activiteiten. Dan zijn ook andere activiteiten dan de hoofdactiviteiten van de vereniging BTW-vrijgesteld. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de kantineomzet, maar ook aan inkomsten uit sponsoring.

Deze vrijstelling voor inkomsten uit fondsenwerving is beperkt tot € 68.067 voor leveringen van goederen, zoals de kantineomzet, de verkoop van eten aan de deur en € 50.000 voor diensten, zoals sponsoring en de verkoop van toegangsbewijzen voor wedstrijden. Door deze drempelbedragen kan het dus zo zijn dat u twee sportverenigingen sponsort, maar van de ene vereniging een factuur met BTW ontvangt, terwijl de andere vereniging geen factuur met BTW in rekening aan u brengt.

Onjuiste factuur ontvangen van vereniging

In de praktijk wordt door een sportvereniging nog wel eens een onjuiste BTW-factuur gestuurd. Er wordt ten onrechte geen BTW in rekening gebracht, terwijl de BTW-vrijstelling voor fondswervende activiteiten niet geldt vanwege het overschrijden van het grensbedrag of er wordt met 9% BTW in plaats van 21% gefactureerd. Als de sportvereniging de foutieve factuur later wil herstellen, kunt u hier zonder fiscaal nadeel medewerking aan verlenen. De BTW op de aanvullende factuur is voor u als BTW-ondernemer immers gewoon aftrekbaar.

Gift aftrekken in aangifte IB

Sponsort u uit privé-oogpunt, bijvoorbeeld omdat de gesponsorde vereniging u na aan het hart ligt omdat uw kinderen er sporten en u vraagt/krijgt er geen tegenprestatie voor terug, dan zijn de sponsorkosten niet fiscaal aftrekbaar voor de IB. Deze uitgaven dienen immers geen zakelijk belang. De betaalde BTW mag u dan ook niet als voorbelasting meenemen in de BTW-aangifte.

U kunt de kosten misschien wel als gift in aftrek brengen in uw aangifte IB. Het moet dan wel gaan om een periodieke gift. Een gift is periodiek als u jaarlijks hetzelfde bedrag geeft en dit ook vastlegt, voor minstens vijf jaar lang en de gift stopt bij overlijden.

Onderneming uitgelicht: Stichting Maatvast Haarlemmermeer

In ‘Onderneming uitgelicht’ laten wij ondernemers aan het woord over hun uitdagingen en passie voor het vak. Deze keer spraken we met de directeur van Stichting Maatvast Haarlemmermeer, Maarten Askamp, over hun maatschappelijke rol, ondernemen en de samenwerking met hun NOAB-kantoor Smit & de Leeuw.

“In 2013 is Stichting Maatvast opgericht, het is dus een vrij jonge stichting. De naam spreekt eigenlijk voor zich, het staat voor Maatschappelijk Vastgoed. We beheren en exploiteren het gemeentelijk vastgoed van Gemeente Haarlemmermeer. Denk hierbij aan dorpshuizen, jongerencentra, buurthuizen en sociaal culturele centra. Daarnaast vervullen we ook een maatschappelijke rol in de gemeente. Gemeente Haarlemmermeer bestaat uit 27 dorpen en kernen. Inmiddels hebben we eigenlijk in elk dorp of kern wel een locatie met ons vastgoed. We zien het echt als onze missie om de sociale cohesie van de samenleving in deze gemeente te versterken".

Maarten legt uit dat ze dit allemaal niet alleen doen. In vijf jaar tijd is het aantal vrijwilligers gegroeid van 120 naar 330. “Wij kunnen niet zonder hen. En dat willen we ook niet! Als je verbinding met de samenleving wilt hebben dan zijn vrijwilligers daar een hele belangrijke schakel in. Ons thema is echt verbinding”, aldus Maarten.

Het verschil

Een half jaar na de oprichting van de stichting is Maarten aangetreden als directeur. De administratie van de stichting was toen ondergebracht bij een groot landelijk administratiekantoor maar dit beviel hem niet goed. “Zij zagen ons vooral als factuuradres en wat minder als ‘wat kunnen we voor u betekenen’. Ze waren heel technisch, maar wij waren meer op zoek naar een lokaal kantoor dat de omgeving beter kende. Zodoende zijn we bij Smit & de Leeuw uitgekomen”. Maarten vertelt dat hij hun persoonlijke benadering en de kennis die zij hebben van Gemeente Haarlemmermeer het belangrijkste vindt. “We hebben een vrij uitgebreide pioniersfase achter de rug en er moest heel veel opgezet, ontdekt en uitgezocht worden. Hoe zit het met de belastingen? Hoe zit het met de loonadministratie? Dit weten zij als geen ander en daarnaast helpen ze ons heel persoonlijk. Zij komen op bezoek bij onze locaties, weten waar we zitten en wat daar gebeurt. Ze lezen berichten over ons in de lokale krant en komen een kijkje nemen wanneer er een nieuwe locatie wordt geopend. Daarin zijn zij heel betrokken en dat waardeer ik heel erg. Bij Smit & de Leeuw ben je écht een nog een klant in plaats van een factuuradres.

Een pré

Op de vraag of Maarten bekend was met het NOAB-keurmerk voordat hij zich aansloot bij Smit & de Leeuw antwoordt hij eerlijk dat hij dat niet zo was. “Nee, vooraf was ik niet bekend met het NOABkeurmerk maar daar ben ik nu wel heel blij mee. Als je je verdiept in een nieuw administratiekantoor is het prettig als zo’n keurmerk eraan hangt. En als je vervolgens verdiept in het keurmerk geeft dat zeker bepaalde zekerheden. Zo’n certificaat is niet zomaar een certificaat. Dat is wel echt een pré, ik zie daar nu absoluut de voordelen van in. Ik zou er in een nieuwe situatie dan ook zeker op letten.”

De toekomst van Stichting Maatvast

Stichting Maatvast is in de vijf jaar dat het nu bestaat al erg gegroeid, maar dat wil niet zeggen dat zij al klaar zijn. Maarten vertelt dat zij nog verder willen groeien. “Groeien in kwaliteit, groeien in vierkante meters maar zeker ook groeien in wat we kunnen betekenen voor de samenleving”. Hun NOABkantoor Smit & de Leeuw kan hen daar gelukkig goed bij helpen. “Zij kennen de stichting, de samenleving en onze plannen. Hierdoor weten ze dus precies welke financiële risico’s we moeten uitsluiten of juist moeten aangaan. Daar denken ze heel erg goed in mee. Zij kennen bij wijze van spreken alle regels van de begroting. Zoals bij de managementrapportages, daar zit een uitgebreide toelichting bij. Inclusief waarschuwingen en aanbevelingen daar waar nodig. Wat dat betreft kunnen ze ons heel goed adviseren en hebben ze veel kennis”. 

Focus op je specialisme

Als tips voor andere ondernemers noemt Maarten: “Schoenmaker blijf bij je leest! Stop de energie in daar waar je goed in bent, als in waarom je de onderneming bent gestart. Financiële administratie is een vak apart en als je dat erbij gaat doen gaat het mis. Dan moet je je aandacht gaan verdelen. Als je je administratie betrouwbaar wegzet bij een goed administratiekantoor, hoef je daar niet meer naar om te kijken”. Wel voegt Maarten daaraan toe dat je er natuurlijk wel alert op moet zijn of het allemaal betrouwbaar wordt weggezet. “Inmiddels hebben wij zo’n goede relatie met ons NOAB-kantoor dat ik me over de administratie helemaal niet meer druk hoeft te maken. Nu kan ik mij focussen op mijn specialisme, het besturen van onze maatschappelijke stichting. En dat is toch wat ik het allerliefste doe!” 

NOAB

NOAB staat voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. 

NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten - en dat aantal groeit nog steeds. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

Daarnaast geldt het NOAB-kwaliteitskeurmerk al jaren als de norm in de branche. Het NOAB-lidmaatschap wordt pas toegekend als een administratie- of belastingadvieskantoor zich richt op kwaliteit en aan een pakket van eisen voldoet. Een kantoor met een NOAB-logo garandeert daarom kwaliteit, vakmanschap en actuele kennis van zaken. (bron: noab.nl)

Klik hieronder op het animatiefilmpje voor een heldere uitleg wat een NOAB-kantoor voor u kan betekenen of op één van de andere filmpjes van ondernemers die uitleggen waarom zij bewust voor een administratiekantoor met een NOAB-keurmerk hebben gekozen.